Abbildung

Artikelnummer

Oude artikelnummer

Beschreibung

Verpackung

Ausführung

Länge

Order: 1
1000994
7252862-000
ASPROP 8K60 KUNSTST ZWAAR SELVE
Verpackt per 1 Stück
Order: 2
1000976
7242867-000
ASPROP 8K60 EXT.PIN LANG
Verpackt per 1 Stück
Order: 3
1000974
7242852-000
ASPROP 8K60 TBV SCHIJVEN
Verpackt per 1 Stück
Order: 4
1012339-100
7244710-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 100mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-114
7244714-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 114mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-120
7244720-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 120mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-138
7244738-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 138mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-154
7244754-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 154mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-160
7244760-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 160mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-170
7244770-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 170mm
Verpackt per 1 Stück
1012339-190
7244790-000
BANDSCH. SEL Z/ASPROP 8-K 40/50/60 L= 190mm
Verpackt per 1 Stück
Order: 5
1005821
7243042-000
ASPROP 8K60 KUNSTST TBV SCHIJVEN HEROAL
Verpackt per 1 Stück
Order: 6
1012341-150
7244850-000
BANDSCHIJF HEROAL Z/ASPROP V/8-KANT 40/60 L= 150mm
Verpackt per 1 Stück
1012341-165
7244865-000
BANDSCHIJF HEROAL Z/ASPROP V/8-KANT 40/60 L= 165mm
Verpackt per 1 Stück
1012341-180
7244880-000
BANDSCHIJF HEROAL Z/ASPROP V/8-KANT 40/60 L= 180mm
Verpackt per 1 Stück
Order: 7
1013050-170
7245270-000
BANDSCHIJF Z/ASPROP V/8-KANT 60 ZWAAR V/23mm BAND L= 170mm
Verpackt per 1 Stück
1013050-190
7245290-000
BANDSCHIJF Z/ASPROP V/8-KANT 60 ZWAAR V/23mm BAND L= 190mm
Verpackt per 1 Stück
Order: 8
1005822
7244161-000
ASPROP VEREND 100MM TBV 8K-60
Verpackt per 1 Stück
Order: 9
1005820
7242866-000
ASPROP 8K60 KUNSTST VERSTELB.-AS 12 MM
Verpackt per 1 Stück
Order: 10
1013051-215
7245321-000
BANDSCHIJF M/ASPROP 8-KANT 60 V/23mm BAND L= 215mm
Verpackt per 1 Stück
Order: 11
1000975
7242865-000
ASPROP 8K60 KUNSTST.EXT PIN Z-RAND(KORT)
Verpackt per 1 Stück
Order: 12
1005945
7260052-000
BEVESTIGINGSPLAAT MET ASJE 12 MM
Verpackt per 1 Stück