Abbildung

Artikelnummer

Oude artikelnummer

Beschreibung

Verpackung

Ausführung

Länge

Order: 13017
1010525-ONB-6000
1202026-000
PLATSTRIP 10x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010525-TZ1-5000
1202025-001
PLATSTRIP 10x2mm-Silber 1-L= 5,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
5.000 mm
1010461-TZ1-6000
1202029-001
PLATSTRIP 10x4mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010462-ONB-6000
1202076-000
PLATSTRIP 15x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010528-ONB-6000
1202078-000
PLATSTRIP 15x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010529-ONB-6000
1202079-000
PLATSTRIP 15x4mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010530-ONB-6000
1202082-000
PLATSTRIP 15x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010462-TZ1-6000
1202076-001
PLATSTRIP 15x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010528-TZ1-6000
1202078-001
PLATSTRIP 15x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010529-TZ1-6000
1202079-001
PLATSTRIP 15x4mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010955-ONB-6000
1202126-000
PLATSTRIP 20x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010956-ONB-6000
1202128-000
PLATSTRIP 20x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010959-ONB-6000
1202138-000
PLATSTRIP 20x4mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010958-ONB-6000
1202137-000
PLATSTRIP 20x8mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010533-ONB-6000
1202143-000
PLATSTRIP 20x10mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010955-TZ1-6000
1202126-001
PLATSTRIP 20x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010956-TZ1-6000
1202128-001
PLATSTRIP 20x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010959-TZ1-6000
1202138-001
PLATSTRIP 20x4mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010958-TZ1-6000
1202137-001
PLATSTRIP 20x8mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010961-ONB-6000
1202173-000
PLATSTRIP 25x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010534-ONB-6000
1202176-000
PLATSTRIP 25x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010962-ONB-6000
1202182-000
PLATSTRIP 25x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010536-ONB-6000
1202183-000
PLATSTRIP 25x6mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010964-ONB-6000
1202191-000
PLATSTRIP 25x10mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010961-TZ1-6000
1202173-001
PLATSTRIP 25x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010534-TZ1-6000
1202176-001
PLATSTRIP 25x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010962-TZ1-6000
1202182-001
PLATSTRIP 25x5mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010964-TZ1-6000
1202191-001
PLATSTRIP 25x10mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010965-ONB-6000
1202226-000
PLATSTRIP 30x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010537-ONB-6000
1202228-000
PLATSTRIP 30x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010538-ONB-6000
1202230-000
PLATSTRIP 30x4mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010539-ONB-6000
1202232-000
PLATSTRIP 30x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010540-ONB-6000
1202234-000
PLATSTRIP 30x6mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010541-ONB-6000
1202238-000
PLATSTRIP 30x8mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010966-ONB-6000
1202242-000
PLATSTRIP 30x10mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010965-TZ1-6000
1202226-001
PLATSTRIP 30x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010537-TZ1-6000
1202228-001
PLATSTRIP 30x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010539-TZ1-6000
1202232-001
PLATSTRIP 30x5mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010540-TZ1-6000
1202234-001
PLATSTRIP 30x6mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010545-ONB-6000
1202275-000
PLATSTRIP 35x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010968-ONB-6000
1202278-000
PLATSTRIP 35x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010545-TZ1-6000
1202275-001
PLATSTRIP 35x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010968-TZ1-6000
1202278-001
PLATSTRIP 35x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010549-ONB-6000
1202328-000
PLATSTRIP 40x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010972-ONB-6000
1202330-000
PLATSTRIP 40x4mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010973-ONB-6000
1202332-000
PLATSTRIP 40x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010550-ONB-6000
1202333-000
PLATSTRIP 40x6mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010975-ONB-6000
1202338-000
PLATSTRIP 40x8mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010549-TZ1-6000
1202328-001
PLATSTRIP 40x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010550-TZ1-6000
1202333-001
PLATSTRIP 40x6mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010980-ONB-6000
1202426-000
PLATSTRIP 50x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010553-ONB-6000
1202428-000
PLATSTRIP 50x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010554-ONB-6000
1202430-000
PLATSTRIP 50x4mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010981-ONB-6000
1202432-000
PLATSTRIP 50x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010555-ONB-6000
1202433-000
PLATSTRIP 50x6mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010556-ONB-6000
1202442-000
PLATSTRIP 50x10mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010980-TZ1-6000
1202426-001
PLATSTRIP 50x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010553-TZ1-6000
1202428-001
PLATSTRIP 50x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010556-TZ1-6000
1202442-001
PLATSTRIP 50x10mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010984-ONB-6000
1202475-000
PLATSTRIP 60x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010559-ONB-6000
1202482-000
PLATSTRIP 60x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010561-ONB-6000
1202487-000
PLATSTRIP 60x8mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010984-TZ1-6000
1202475-001
PLATSTRIP 60x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010559-TZ1-6000
1202482-001
PLATSTRIP 60x5mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010565-ONB-6000
1202526-000
PLATSTRIP 70x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010569-ONB-6000
1202576-000
PLATSTRIP 80x2mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010570-ONB-6000
1202578-000
PLATSTRIP 80x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1011025-ONB-6000
1202582-000
PLATSTRIP 80x5mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010572-ONB-6000
1202587-000
PLATSTRIP 80x8mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010569-TZ1-6000
1202576-001
PLATSTRIP 80x2mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010570-TZ1-6000
1202578-001
PLATSTRIP 80x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1011029-ONB-6000
1202678-000
PLATSTRIP 100x3mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010574-ONB-6000
1202683-000
PLATSTRIP 100x6mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1011030-ONB-6000
1202687-000
PLATSTRIP 100x8mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010575-ONB-6000
1202691-000
PLATSTRIP 100x10mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1011029-TZ1-6000
1202678-001
PLATSTRIP 100x3mm-Silber 1-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Natur eloxiert
6.000 mm
1010577-ONB-6000
1202729-000
PLATSTRIP 120x4mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm
1010579-ONB-6000
1202967-000
PLATSTRIP 200x10mm-roh-L= 6,00 m
Verpackt per 1 Stück
Roh
6.000 mm